Pavia - Gezi Notları (İtalya)

Pavia bir dönem Lombard Krallığının başkenti olmuş tarihi bir şehir. Uzun süre İspanya, Avusturya, Fransa idaresi altında el değiştiren Pavia 1859'da İtalya Krallığı'na katıldı.

Ticino Nehri üzerindeki Coperto Köprüsü


Pavia'ya gece vardık. Sabah otelimizin camında uzakta bulunan devasa bir yapı gördük, burası Certosa di Pavia manastırıymış. Manastırın avluları ve etrafında bizim medreselerin derhsanelerine benzeyen küçük odaları bulunuyor. Milano yazımda belirttiğim gibi bu manastırın içerisinde Sfroza dükü ve hanımı Beatrice'in mezarları var.

Certosa di Pavia
Duvardaki resme dikkat

Sfroza dükü ve hanımı Beatrice'in mezarları
Manastırın avlusu
Avusturya İlk laik yani kilise menşeli olmayan üniversite Pavia'da kuruldu. Kilisenin nüfusundan kurtulmak isteyen krallar buradan mezun olanları katip olarak kullandılar. Noter mesleği buradan çıkmıştır.

Universita Degli Studi di Pavia
Üniversite avlusu

Pavia hoş bir şehir. Üniversitesi büyük ve meşhur. Universita Degli Studi di Pavia'nın çeşitli fakültelerini ve bazı avlularını gezdik. Eski bir kütüphanesi var, resim çekmemize izin verdiler.

Üniversite kütüphanesi
Duomo meydanı Pavia'nın en hareketli yeri. Pavia Katedrali bu meydanda bulunuyor.

Eski sokaklardan yürüyerek Ticino nehri üzerinde bulunan üstü kapalı Coperto Köprüsü'ne ulaşıyoruz. Bu nehir Po nehrinin bir kolu. Ara sokaklardan indiğimiz köprüden ana caddeyi kullanarak geri dönüyoruz. Visconti Kalesi'ni ve bahçesini gezerek seyahatimizi noktalıyoruz.

Duomo Meydanı ve Pavia Katedrali
Pavia'nın meşhur Corso Caddesi
Coperto Köprüsü
Po Nehrinin bir kolu olan Ticino Nehri
Visconti Kalesi 1360 senesinde Milan Lordu Galeazzo II Visconti tarafından inşa edilmiş. Pavia aynı zamanda Milano hükümdarlarının yazlık mekanı olarak kullanılan bir yer.

Visconti Kalesi
Visconti kale içi
Fransızlarla, İspanya İmparatorluğu arasında yapılan Pavia Muharebesi de burada gerçekleşti. Fransa Kralı I. François esir düştü. İtalya'da Habsburg'ların hakimiyeti arttı.

Kralın annesi, Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman Han'a Jean Frangipani aracılığıyla yardım talep eden bir mektup yazdı. Sultan 1525 senesinde buna olumlu cevap yazdı. Şubat 1526'ta ulaşan bu mektubun mahiyeti şöyledir:

Ben ki,

Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Kürdistan’ın ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Hân'ın torunu, Sultan Selim Hân'ın oğlu, Sultan Süleyman Hân’ım.

Sen ki,

Françe vilayetinin kralı Françesko’sun.

Sultanların sığınma yeri olan kapıma, adamın Frankipan ile mektup gönderip, memleketinizin düşman istilâsına uğradığını, hâlen hapiste olduğunuzu bildirip, kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istida etmişsiniz. Her ne ki demiş iseniz benim yüksek katıma arz olunup, teferruatıyla öğrendim.

Padişahların mağlup olması ve hapsolması tuhaf değildir. Gönlünüzü hoş tutup, hatırınızı incitmeyiniz. Bizim ulu ecdadımız, daima düşmanı kovmak ve memleketler fethetmek için seferden geri kalmamıştır. Biz dahi onların yolundan yürüyüp, her zaman memleketler ve kuvvetli kaleler fetheyleyip gece, gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Allah hayırlar müyesser eyleyip meşiyyet ve iradatı neye müteallik olmuş ise vücuda gele. Bunun dışındaki vaziyet ve haberleri adamınızdan sorup öğrenesiniz. Böyle bilesiniz.

I. François'e yazılan mektup (Kaynak: Wikipedia)
Osmanlılar, Fransayı hem ticari, hem politik olarak destekleyerek o zaman neredeyse tüm Avrupayı hükümdarlığı altında toplamayı başaran İspanya İmparatoru'na engel oldular. Fransa - Osmanlı ittifakı neticesi olacak ki tarihlerimiz bu İspanya İmparatoru V. Karl'a (Carlos V), Fransızca Charles Quint'in telaffuzundan yola çıkarak Şarlken der.

İtalyan ressam Titian tarafından resmedilen Fransız Kralı I. François ve Sultan Süleyman (Kaynak: Wikipedia)

Yorumlar