Serhend (Sirhind) - Gezi Notları (Hindistan)

Serhend (Sirhind), Delhi'nin 250 km kuzeyindedir. Delhi ve Lahor arasındaki yolda bulunur. Şu anda küçük bir yerleşim yeridir. Nüfusun çoğunluğunu Sihler teşkil etmektedir, Müslümanların nüfus oranı %2'dir. Çoğu İmam-ı Rabbani Ahmed Faruk-i Serhendi hazretlerinin dergahı ve türbesi yakınında bulunmak için burada yaşamaktadırlar.

Türbeye bakan ve dergahla ilgilenenler şu anda İmam-ı Rabbani hazretlerinin kız tarafından torunlarıdır. Zübeyir Efendi ile görüşmemizde burada 600 civarında müslüman yaşadığını, sadece kendi ailesinin buranın yerlisi olduğunu anlattı.

İngiliz yönetimi esnasında ve özellikle I. Cihan Harbi'nde çıkan karışıklıklarda bir çok müslüman burayı terketmiş. Pakistan - Hindistan ayrımında bir çoğu göç etmişler. Buraya yerleşen Sihler de müslümanları göç ettirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Dergaha bir zarar gelmemesi için kalan müslümanlar halen buranın hatırasını devam ettiriyor.

İmam-ı Rabbani hazretlerinin kabri üzerine yapılan türbesiSerhend 1710 senesinde Sihler tarafından ele geçiriliyor. Serhend valisi Vezir Han'ı öldürüyorlar. Sihler Vezir Han'dan o zaman ki gurunun iki oğlunu öldürmesinin intikamını aldıklarını söylüyorlar. Fakat Babürlüler tekrar burada idareyi alıyorlar fakat her geçen gün Sih nüfusu burada artmış oluyor. Ekber Şah zamanında buraya bağlanan gelirler sayesinde şehir çok zenginleşti ve kalabalıklaştı. En parlak zamanında, camiler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar ve bahçelerin bulunduğu 360 adet eser bulunduğu kitaplarda yazılı. Fakat bunlardan çok azı ayakta kalabilmiş.

Dergah girişi, arkada sol tarafta yolun karşısında kalan Sih tapınağı görülebiliyor. 

Sol tarafta kubbesi gözüken türbe İmam-ı Rabbani hazretlerinin. Sağ tarafta cami bulunuyor. Sol taraftaki yerler ise misafirhaneler. 
Dergahın giriş kapısından geçtikten sonra sağlı sollu misafirhaneler bulunuyor. Tüm dünyadan müslümanlar İmam-ı Rabbani hazretlerini ziyaret için buraya geliyorlar. Dergah kapısından 200 metre kadar ileride hazreti Müceddid'in türbesi görünüyor. Üzerinde Afganistan sultanı Şah-ı Zaman tarafından yaptırılan büyük ve çok sanatlı bir türbe var. Esas kabir tabii ki aşağıda. İki oğlu, Muhammed Sadık ve Muhammed Sa'id de bu türbedeler.
İmam-ı Rabbani hazretlerinin kabri

İmam-ı Rabbani hazretleri solda, iki oğlu Muhammed Sadık ve Muhammed Sa'id sağda. 

Şah-ı Zaman tarafından yaptırılan türbe girişi
İmam-ı Rabbani Ahmed Faruk-i Serhendi, Müceddid-i elf-i sâni hazretleri 1563 (h. 971) senesinde Serhend'de doğdu, 1624 (h. 1034) senesinde burada vefat etti. Müceddid-i elf-i sâni, hicri ikinci bin yılın yenileyicisi demektir. Muhammed Baki Billah hazretlerinin talebesidir. Üç cilt Mektubât kitabı çok kıyetlidir. İslam dünyasında eşi yazılmamıştır. Birkaç mektup dışında hepsi farisidir. Müstakimzade Süleyman Saadettin efendi tarafından Mektubat'ın arabisinden Osmanlıca'ya tercüme edildi. Dili ağırdır. Hüseyin Hilmi Işık efendi tarafından farisi aslından yapılan türkçe tercümesi nefistir. Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmıştır.

Kabre girilen kapının hemen önünde çilehane bulunuyor.

Hazreti İmam'ın çilehanesi
İmam-ı Rabbani hazretlerinin namazlarını kıldığı cami o zamandan kalma, dokunulmamış.

Cami, hazreti Müceddid zamanından kalma
Tüm dünyadan gelen müslümanlar öğle namazı hazırlığındalar. Namazdan sonra kabir ziyareti yapacaklar. 
Îmâm-ı Rabbani hazretlerinin türbesinden çıkınca sağ istikamette 200 metre ileride oğlu Muhammed Masum Faruki hazretlerini türbesi bulunuyor. Yanında üç oğlu yatıyor. Muhammed Sıddık isimli oğlu hemen yanındaki başka bir türbede. Diğer bir oğlu olan Muhammed Nakşibend ise dergahın dışarısında beyaz kubbeli türbede yatıyor.

Muhammed Masum Faruki hazretlerinin türbesi

Muhammed Masum hazretlerinin kabri

Sol tarafında iki, sağ tarafında bir oğlunun kabirleri bulunuyor. 
Muhammed Masum-i Faruki, İmam-ı Rabbani hazretlerinin üçüncü oğludur. 1668 senesinde vefat etti. 140 bin evliya yetiştirmiş, 7 bin talebesine hilafet vermiştir. Üç cilt Mektubat-ı Masumiye kitabı vardır.

Muhammed Masum hazretlerinin oğlu Muhammed Sıddık'ın türbesi
Muhammed Nakşibend türbesi dergahın biraz dışarısında
Muhammed Masum hazretlerinin türbesinden çıkınca hemen karşınızda 100 metre kadar ileride oğlu Seyfeddin-i Faruki hazretlerinin türbesi bulunuyor. 1684'te vefat etmiştir. Mektubat-ı Seyfiyye isimli kitabı bulunmaktadır. Aynı zamanda Sultan Alemgir Evrengzib'in hocasıdır. Bir müddet yanında bulunmuştur.

Seyfeddin Faruki hazretlerinin türbesi

Seyfeddin Faruki hazretlerinin kabri
Dergahın kapısının hemen karşısında bile bir Sih tapınağı var. Duvarlarına astıkları resimlerde müslümanlar aleyhinde propaganda yapıyorlar.

Dergah girişi, karşıda görünen kubbeli yer İmam-ı Rabbani hazretlerinin türbesi. Kapıdaki görevliler dahi Sih. 

Müslümanlara karşı yapılan Sih propagandası
10 dakikalık bir mesafede İmam-ı Rabbani hazretlerinin babası Abdülehad hazretlerinin türbesi bulunuyor. Bir kabristan içerisinde. 1598'te vefat etti.

İmam-ı Rabbani hazretlerinin babası Abdülehad hazretlerinin türbesi


Abdülehad hazretlerinin kabri
Yol üzerinde Âm-Has Bağı denilen bir kervansaray bulunuyor. Burası Lahor - Delhi yolu üzerinde olduğu için hem Sultanın hem de halkın kullanması için yapılmış.

Âm-Has Bağı kalıntıları (Kaynak: Internet)
Serhend yolu şu anda duble yol olarak düzenlenmiş. Önceden trafikle beraber çok sıkıntılı olan Delhi - Serhend yolculuğu şu anda çok rahat ve daha kısa sürede yapılabiliyor.


Yorumlar

Yorum Gönder