Panipat - Gezi Notları (Hindistan)

Panipat, Haryana eyaletine bağlı. Delhi'ye 90 km mesafede. Dokuması ile meşhur bir şehir. Hindistan tarihinin dönüm noktası olan Panipat Muharebesi burada oldu, Babür Şah, İbrahim Lodi'yi yenerek devletinin temellerini attı. İbrahim Lodi'nin kabri buradadır.

Senaullah Pâni-pütî'nin dergahı
Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin talebesi Senaullah Pâni-pütî'nin kabri de burada. Yanında hocasının hanımının kabri bulunmaktadır. Cân-ı Cânân hazretleri onun için; "Kıyâmet günü bana; “Ne getirdin?” denilince; “Senâullah-i Pâni-pütî'yi getirdim” diyeceğim" demiştir. 1810 (h. 1225) senesinde vefat etti.Senaullah Pâni-pütî'nin kabri
Babür Şah, kazandığı zafer sonrası Panipat'da bir cami yaptırdı. Hanımı Kabuili Begüm ismini verdiği Kabuli Bağ Mescid'i o dönem mimarisinin göstermektedir.

I. Panipat Savaşı - 1526 (Kaynak: Wikipedia)

Kabûli Bağ Mescidi (Kaynak: Travel India)
Panipat'da Hindistan kıt'ası için önemli olan iki muharebe daha oldu. 1556 senesinde Ekber Şah ile Hindu kuvvetleri savaştı. Hümayun Han saray kütüphanesinde merdivenlerden inerken düşerek vefat etti. Ekber henüz 13 yaşında sultan oldu. Hinduların başında Hemu ismiyle meşhur Vikramaditya vardı. Ekber Şah'ın komutanı ise Bayram Han idi. Defalarca yenilen Babürlü ordusu bir çok toprak kaybetmişti. Panipat'da birleşen Babür orduları tekrar Hindularla karşı karşı karşıya geldi. Muharebe esnasında Hemu'nun gözüne saplanan bir ok vesilesiyle mukavemeti bozulan Hindulara karşı harb kazanıldı. Bu muharebeden sonra Babürlüler devletin temellerini sağlamlaştırdılar.

Panipat'da gerçekleşen üçüncü önemli muharebe 1759 senesinde Hindu Maratha ile Durraniler arasında gerçekleşti. Bugünkü Afganistan'ın da kurucusu sayılan Durrani Hanedanının ilk hükümdarı Ahmet Şah Durrani kazandığı peş peşe zaferler serisine burada bir yenisini eklemiş oldu.

İbrahim Lodi'nin mezarı (Kaynak: Haryana Online)
Panipat sokakları

Yorumlar