Multan - Gezi Notları (Pakistan)

Multan hint altkıtasının en eski şehirlerinden birisi. Milattan evvel 326 senesinde Makedonyalı Büyük İskender tarafından da ele geçirildiği söylenmektedir. MS 5. yy ve 6. yy arasında Ak Hun İmparatorluğu yönetiminde kalmıştır. Muhammed bin Kasım es-Sekafi burayı 712'de feth etmiştir. O zamandan beridir müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir yerdir. Bir çok alim ve veli yetiştirmiştir. Evliyalar diyarı olarak bilinir. Pakistan'ın en sıcak yeridir. Yazın 50 C üzerinde sıcaklık olmaktadır.

Hint altkıtasının kapısı olduğu için bir çok savaşlara sahne olmuştur.
Multan
Sühreverdiye yolu büyüklerinden Behâüddin Zekeriyya (Muhammed bin Kutb-üd-dîn) ve torunu Rükneddin Ebü'l-Feth kabirleri çok ziyaret alan yerlerin başında geliyor.

Behaüddin Zekeriyya 100 yaşında 665 (m. 1266)'da vefat etti. Şihâbüddîn-i Sühreverdî hazretlerinin talebesidir. Pakpattan seyahatimizde anlatacağım Ferîdüddîn-i Genc-i Şeker hazretleriyle aynı zamanda yaşamıştır.

Behaüddin Zekeriyya Türbesi

Behaüddin Zekeriyya ve oğlu Sadreddin Arif'in kabirleri

Behaüddin Zekeriyya hazretlerinin türbesi bir tepe üzerinde bulunmakta ve çok ziyaretçi almakta
Behaüddin Zekeriyya hazretlerinin torunu Rükneddin Ebü'l-Feth dedesinin halifesidir. Nizâmüddîn Evliyâ ile aynı zamanda yaşamıştır. Hindistan kıtasının büyük alim ve velilerindendir.

Şeyh Rükniâlem,  Rükneddin Ebü'l-Feth

Rükneddin Ebü'l-Feth kabri

Rükneddin Ebü'l-Feth türbesi ve yanında bulunan cami
Her iki türbe de Multan Kalesinin bulunduğu arazi üzerindedir.

Şehirde görülebilecek yerlerden birisi de saat kulesidir. Saat kulesinin bulunduğu bina İngiliz yönetimi esnasında idare ofisi olarak yapılmıştır.

Multan saat kulesi - Ghanta Ghar  (Kaynak: Wikipedia)

Multan ve Bahawalpur'a yakın mesafede bulunan Uç-i Şerif'de bir çok alim ve evliya kabirleri bulunuyor. Burası terkedilmiş bir şehir görünümünde. Önceden İndis ve Şenap nehirlerinin birlikte aktığı yerde bulunan şehir, nehir yatağının yer değiştirmesi neticesinde terk edildi. Bakımsız kalan binalar harabe haline geldi.

Uch Sharif şehrinin ilk ismi Büyük İskenderi'in ismiyle anılan İndus İskenderiyesi (Alexandria on the Indus). Celâleddin Sürhpûş (Celâleddin el-Ahmer Hüseyin el-Buhârî, vefatı: 1292) ve diğer Sühreverdiye büyüklerinin türbeleri yer almaktadır. Celâleddin Sürhpûş, Behaeddin Zekeriyya'nın talebesidir.

Uch (Kaynak: World Monuments Fund)

Yorumlar